Release Date: Oct. 22,2015
Studio: Hibino
Actress(es): Erika Kitagawa (Yuria Sonoda) , Rina Uchimura , Naho Ueno Series: —-